RDM is een klein maar zeer slagvaardig expertisebureau en is in 1968 opgericht. Wij verrichten expertises en doen (technische) onderzoeken aan motorvoertuigen, fietsen, caravans en landbouwwerktuigen. Ook verrichten wij taxaties aan oldtimers, klassiekers en speciale voertuigen. De expertises worden verricht door ons ervaren en door de wol geverfd team. Onze jarenlange ervaring en korte lijnen garanderen een vlotte en accurate expertise. 

Al jaren zijn wij zeer actief in:

  • Inspectie en taxatie van alle modellen en typen auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, caravans en kampeerwagens

  • Inspectie en vaststelling van schade aan alle hiervoor genoemde objecten

  • Onderzoek naar en vaststelling van schade als gevolg van het moeten inhuren c.q. inzetten van vervangende objecten

  • Inspectie en vaststelling van schade aan wegmeubilair, actiewagens, botsabsorbers, verkeersportalen en mobiele rijstrooksignaleringen

  • Schouwen en beoordelen van objecten die voor een leaseperiode worden aangeboden of waarvan de financiering moet worden beoordeeld

  • Inspectie en taxatie van zogenaamde achtergelaten objecten

  • Inspectie en beoordelen van eventueel aanwezige beschadigingen van objecten die aan het eind zijn van een leaseperiode


Old classic Mustang

Taxaties

Oldtimers, klassieke voertuigen en gepimpte voertuigen kunt u door ons laten taxeren. Dit gebeurt op basis van artikel 7:960 BW (Burgerlijk Wetboek). Deze vervangt het oude artikel 275 WVK (Wetboek van Koophandel). Gedurende de geldigheid van het taxatierapport, die door verzekeringsmaatschappijen wordt aangegeven, wordt bij schade of diefstal van de taxatiewaarde uitgegaan. Dus bij totaal verlies is dit de taxatiewaarde en bij reparabele schades kan tot maximaal de taxatiewaarde, onder aftrek van de restwaarde, gerepareerd worden. U heeft bij schade dus nooit meer discussie over de waarde van het object voor het ongeval. Na de geldigheidsperiode moet uw voertuig uiteraard opnieuw getaxeerd worden.

Indien u uw voertuig casco (all risk) of wa-plus (beperkt casco) wilt verzekeren dan heeft u een taxatierapport nodig voor de verzekeringsmaatschappij.

Een taxatierapport kan ook gebruikt worden bij verkoop van een voertuig. De taxatiewaarde is geen waarborg voor de verkoopopbrengst, maar wel een mooie richtlijn!

Wij voeren graag de taxatie voor u uit. Wij kunnen bij u thuis komen of op een andere afgesproken locatie de taxatie uitvoeren. U krijgt een taxatierapport met foto’s voor uzelf en een kopie taxatierapport met foto’s voor uw verzekeringsmaatschappij. 

U kunt de taxatie aanvragen via een taxatie-aanvraag.

Schade

Schadevaststelling

De schadevaststelling kan op verschillende manieren verlopen:
- kleine en overzichtelijke schades kunnen direct vastgesteld worden.
- grotere en onoverzichtelijke schades regelen wij af op nacalculatie.
- voertuig kan total loss zijn.

Van alle schade's worden foto's genomen. Deze worden bij ons dossier bewaard. Indien gewenst kunt u deze bij ons opvragen.

Zodra het schadebedrag vastgesteld is, wordt de schade uiterlijk de volgende dag gerapporteerd aan de opdrachtgever.

Tot slot: er bestaat in Nederland het Waarborgfonds motorverkeer. Wanneer u een claim indient bij het Waarborgfonds, dan dient u een expertise te laten uitvoeren. Uiteraard voeren wij ook deze expertise graag voor u uit.

U kunt een expertise aanvragen via expertise-aanvraag of via telefoonnummer 070-3686460 (wij voeren geen expertises uit rechtstreeks voor particulieren). Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen. Wanneer het voertuig wordt hersteld, geeft u dit dan aan, wellicht kunnen wij de expertise op de eerste reparatie-dag uitvoeren. Hierdoor bent u uw voertuig niet een extra dag kwijt voor de expertise.